Kongeådalen

Vejen Kommune

Foto: Peter Roll Jakobsen  

Geologi
Ådal i en smeltevandsdal fra Weichsel. Her er markante erosionsskrænter og markering af forskellige israndsstadier.

Øvrige søgeord:

Værdi
Landskabselementerne viser tydeligt virkningerne af isens afsmeltning. I den østlige del ses flere israndslinjer hørende til afsmeltningen af Hovedfremstødet i Weichsel.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 99

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre