Klintinghoved

Sønderborg Kommune

Klintinghoved profilet. De blottede miocæne lag findes under de høje træer øverst til venstre i billedet. Foto: Erik Skovbjerg Rasmussen, 2003

Geologi
Kystprofil med 18-20 mio. år gamle miocæne marine aflejringer af mørkt glimmerler og lyst glimmersand, Klintinghoved Formationen. Lagene blev presset op af isen i Weichsel. Kystprofilet måler 50 m i længden og 10 meter i højden.

Øvrige søgeord:

Værdi
Klinten er det eneste sted i Danmark, hvor man kan studere aflejringsforholdene i denne del af Tidlig Miocæn.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så profilet holdes åbent.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 113

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 49

GeoSite

Andre