Katholm

Sønderborg Kommune

Geologi
Lille ø på flak i Augustenborg Fjord. Strandvolds-dannelser ind mod Als-siden, i læ af øens kerne.

Øvrige søgeord:

Værdi
Flotte strandvolodsdannelser.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre