Juvre Dyb (Koresand og Mandø)

Esbjerg Kommune
Tønder Kommune

Foto taget ind mod det nye dige, der ligger tilbagetrukket i forhold til det gamle, gennembrudte dige øst for Juvre på den nordlige del af Rømø. Man kan her se den tydelige erosionskant i marsken. Foto: Merete Binderup, 2003

Geologi
Tidevandsområde med vader, højsand, begyndende barriereudvikling og klintmarskdannelse.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Koresand er det bedste nutidige danske eksempel på et højsand i vækst hen imod en mulig udvikling af en barriere-klitø. Marsklandet ved Råhede er typelokalitet for naturlig marskdannelse. Lokaliteten har stor undervisningsmæssig værdi, fordi den indeholder alle Vadehavets formelementer.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 104

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 83

GeoSite

GS 5-3

Andre