Jejsing Bakkeø

Tønder Kommune

Foto: Peter Gravesen

Geologi
Lille bakkeø med en erosionsskrænt på den sydlige side, som muligvis er en Eem kystklint.

Øvrige søgeord: Weichsel, Saale

Værdi
Den lille bakkeø er meget overskuelig og instruktiv. Den mulige Eem kystklint gør området ekstra interessant.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge ikke ødelægges eller sløres. Det frie udsyn fra Jejsing Bjerg er særligt værdifuldt.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 109

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre