Hvidbjerg

Vejle Kommune
Fredericia Kommune

Planlamineret sand fra Hvidbjerg sektionen. Basis af hvert sandlag erkendes ved en skarp undergrænse, som ofte følges af et skift i kornstørrelsen af sandet. Foto: Erik Skovbjerg Rasmussen, 2001

Geologi
Kystklint med profil i Hvidbjerg Sandet fra Miocæn.

Øvrige søgeord:

Værdi
Unikt eksempel på oddekomplekser og tilhørende aflejringsmiljøer. Vigtig lokalitet for kortlægning af miocæne grundvandsmagasiner.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer forløber frit, så profilet holdes åbent, og at også den øvre del af profilet holdes åbent.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 207

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 58

GeoSite

Andre