Hoptrup Tunneldal

Haderslev Kommune

Geologi
Tunneldal med Slib, Vedbøl, Vedsted og Rygbjerg Søer og flere sidedale. Postglacial udligningskyst ved Diernæs Strand. Stejle skrænter NØ og NV for Hoptrup. Mange skrænt-kilder mellem Hoptrup og Lillemølle. Mindre ås ca. 500 m nord for Rygbjerg Sø.

Øvrige søgeord:

Værdi
Markant tunneldal med mange skræntkilder.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke ødelægges eller sløres. Det er endvidere vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre