Hørup Klint

Sønderborg Kommune

Geologi
Lav, delvis tilgroet klint øst for Høruphav. Leret moræne, med lag af marint Eem-ler.

Øvrige søgeord:

Værdi
Eem-aflejringerne i klinten er værdifulde.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så profilet holdes mest muligt åbent.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre