Højrup

Haderslev og Tønder Kommuner

Geologi
Ved Højrup er den nordlige kant af Toftlund Bakkeø 25- 30 meter høj og skråner ned mod en stor hedeslette-flade.

Øvrige søgeord:

Værdi
Meget stejl og markant skrænt, der afgrænser Toftlund Bakkeø mod hedeslette.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre