Hjartbro Bakkø

Haderslev og Tønder Kommuner

Geologi
Velafgrænset bakkeø, med relativt stejl kant mod nord.

Øvrige søgeord:

Værdi
llustrerer vandets erosion i istiden og i postglacial tid.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre