Hellevad Mark

Aabenraa Kommune

Geologi
Bakkeøkant mellem Ørslev og Nr.Hostrup. Høj, markant skrænt, med vandløb (Surbæk) i en smal ådal ved skræntfoden. Fra hedesletten er skrænten synlig over store afstande.

Øvrige søgeord:

Værdi
Markant terrænskifte mellem bakkeø og hedeslette.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre