Hejls Nor

Haderslev og Kolding Kommuner

Geologi
Hejls Nor, med udløbere. Tunneldal med ret stejle skrænter, især langs den midterste del af Aller Å og nordsiden af noret. Strandengen syd for Hejlsminde er begyndende kyst-udligning.

Øvrige søgeord:

Værdi
Markant udformet tunneldal.

Naturforvaltning
Det er vigtigt at de naturlige vandløbsprocesser kan forløbe frit, og at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre