Halk Hoved - Bankel Nor og Noret

Haderslev Kommune

Flyfoto af Bankel Nor - Nørremajområdet. Strandvoldene tegner sig som lysegrønne linjestykker, mens de fugtige lavninger i terrænet fremtræder med en mørkere grøn farve. Foto: DDO land 1995 © COWI, 2003

Geologi
Kystklint, der består af isoppressede flager med lag fra Saale og Weichsel istiderne. Klinten er ca. 800 meter lang og op til 20 meter høj. Nord og syd for klinten findes nutidige kystlandskaber med bugtlukning (af lagunen Bankel) og feddannelse.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Halk Hoved er en klassisk geologisk lokalitet for kvartærgeologi. Bugtlukningen ved Bankel Nor og feddet ved Noret er blandt de smukkeste forlandsdannelser af denne art i Danmark.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så profilet holdes åbent, og forlandsdannelserne fortsat kan udvikle sig.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 115

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 52, 53

GeoSite

Andre