Hagenør og Børup

Kolding Kommune

Overgangen mellem Hvidbjerg Sand og Kolding Fjord Formationen. Foto: Erik Skovbjerg Rasmussen, 1999

Geologi
To kystprofiler i miocæne aflejringer, Koldingfjord Formationen og Hvidbjerg Sandet. Der er tale om strandplansaflejringer og lagunelag.

Øvrige søgeord: Arnum

Værdi
Hagenør Klint er et af de få steder, hvor Kolding Fjord formationen kan iagttages direkte. Begge klinter har mange instruktive sedimentære strukturer.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så profilerne holdes åbne.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 97

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 56

GeoSite

GS 7-1
GS 7-2

Andre