Haderslev Tunneldal

Haderslev Kommune

Geologi
Markant tunneldal, med mange sidedale (her er afgrænset 9).  I tunneldalen er flere moræneknolde bevaret, Øen, Djævleøen og øerne i Haderslev Dam, mens i hvert fald noget af Lønt Ø er postglacial. Dalen er særlig markant syd for Vonsbæk og Åstrup samt omkring Stevning Dam. Komplekst forløb omkring Jernhyt og Ladegård Eng, med sidedale og mere eller mindre afsnørede moræneknolde. Kystudlignings-odde ved Ørby Hage og Stagodde.

Øvrige søgeord:

Værdi
Landsdelens længste og største tunneldal.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke ødelægges eller sløres. Det er endvidere vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre