Grønå

Aabenraa Kommune

Geologi
To smalle, markerede dale løber sammen i en bredere ådal, stadig med stejle brinker. (Slogs Å, Uge Bæk og Grønå, til sammenløbet ved Nolde.)

Øvrige søgeord:

Værdi
Illustrative ådale, med delvist naturligt åløb.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre