Gram Lergrav

Haderslev Kommune

Gram Ler med to stormsandslag (Gram Sand). Foto: Erik Skovbjerg Rasmussen, 2000

Geologi
Åben teglværksgrav med sen miocænt ler, Gram Formationen.

Øvrige søgeord:

Værdi
Graven er den eneste lokalitet i Danmark, hvor Gram Formationen kan iagttages. Den er endvidere et vigtigt sted for palæontologiske fund, bl.a. skeletdele fra hvaler.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at profilet holdes åbent.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 100

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

GS 6-1

Andre