Gram Bakkeø

Haderslev Kommune

Foto: Henrik Granat

Geologi
Området omfatter nordkanten af Gram Bakkeø, fra Nustrup Plantage og mod vest. Kanten er tydelig i hele forløbet. Især øst for Gram gennemskæres den af små afløbs"render", og mod vest går stejle skrænter ned mod Fladså dalen og Gelså dalen.
Øvrige søgeord:

Værdi
Skrænterne i kanten af bakkeøen fremstår markant.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre