Frøslev Sand

Aabenraa Kommune

Indlandsklit beliggende mellem træer i Frøslev Plantage. Foto: Peter Gravesen, 2002

Geologi
Indsande med flyvesandsaflejringer med flere typer terrænformer, bl.a. klimper og polde.

Øvrige søgeord: Postglacial

Værdi
Indsandet har en speciel dannelseshistorie og rummer nogle af de bedste og mest undersøgte klimper.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge ikke ødelægges eller sløres. Da området er udpeget som GeoSite, er det vigtigt, at lokaliteten, især klimpprofilet ved den "Våde Klimp", til stadighed fremstår oprenset og tilgængelig.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 111

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

GS 11-1

Andre