Filsø - Blåbjergområder

Varde Kommune

Udsigt over Filsø, som den tager sig ud fra toppen af Kløvbakke. Foto: Merete Binderup, 2003

Geologi
Området omfatter en tidligere havbugt, som via en lagunefase, med havstigningen i Stenalderen, blev afspærret fra havet af barrieredannelser og omdannet til en stor sø. Blåbjerg er en klit, der er udviklet på toppen af bakkelandskabet.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Området rummer vidnesbyrd om og har potentiale for videre undersøgelser af havspejlsudviklingen langs den jyske vestkyst.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at der ikke sker en nedbrydning af sedimenterne i Filsøbassinet, hvilket fx kan ske ved en sænkning af grundvandsspejlet. Det vil være værdifuldt med udsigtskorridorer fra Blåbjerg.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 85

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre