Farris - Jels

Haderslev og Vejen Kommuner

Geologi
Tunneldal fra Farris til Jels, indeholdende Jels-søerne. Markante skrænter, især omkring Midt- og Nedersø.

Øvrige søgeord:

Værdi
Markant udformet tunneldal.

Naturforvaltning
Det er vigtigt at de naturlige vandløbsprocesser kan forløbe frit, og at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre