Emmerlev Klev

Tønder Kommune

Klinten med Eem-tørven på moræneler. Over tørven ses lag af flyvesand og flydejord fra Weichsel samt øverst en postglacial jordbund. Foto: Peter Roll Jakobsen, 2000

Geologi
Et 5- 10 meter højt og 2 km langt profil i en kystklint, med Saale moræneler, Eem moseaflejringer og Weichsel periglaciale aflejringer.

Øvrige søgeord:

Værdi
Eneste danske sted hvor en uforstyrret Eem mose kan studeres. Dæklagene over mosen indeholder vigtige vidnesbyrd om de klimatiske forhold i Weichsel uden for nedisningsgrænsen. Eem jordbundshorisonter findes også her.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så profilet holdes åbent.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 105

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre