Elbodalen

Fredericia, Kolding, Vejle Kommuner

Foto: Henrik Granat

Geologi
Elbodalen er en 15 km lang retlinet dal, der tolkes som en isoverskredet tunneldal fra Weichsel Istid. Dalen er muligvis en del af et større dalsystem fra Kolding til Odder.

Øvrige søgeord:

Værdi
Dalen har en karakteristisk tunneldal morfologi og den er et markant landskabselement i Østjylland.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge ikke ødelægges eller sløres. Ved de veje, der løber på tværs af dalen, vil det være værdifuldt at friholde udvalgte udsigtspunkter for plantevækst, således at udsynet mod dalen bevares.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 95

Amtsligt Geologisk Interesseområde

 

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre