Brejning Hoved

Vejle Kommune

Foto: Gunnar Larsen (1993)

Geologi
Kystklinter i Brejning Hoved og Skansebakken med aflejringer (glimmerler og -sand) fra Øvre Oligocæn - Nedre Miocæn, Vejle Fjord Formationen.

Øvrige søgeord: Lagunekyst

Værdi
Typelokalitet for Vejle Fjord Formationen.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så profilet holdes åbent.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 94

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 59

GeoSite

Andre