Brede Å

Tønder Kommune

Geologi
Markant ådal på strækningen fra Løgumgårde til Koldingvej, der er ret smal i øverste forløb, og som bliver bredere forbi Løgumkloster. Skrænterne er relativt stejle, specielt ved Åved og Løgumgårde.

Øvrige søgeord:

Værdi
Ådalen er et illustrativt eksempel på en postglacial erosionsdal.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre