Branderup

Tønder Kommune

Geologi
Høj, stejl og fritliggende bakkeø-kant mellem Branderup og Bovlund.

Øvrige søgeord:

Værdi
Den store udsigt over den brede hedeslette mod syd giver den særlig stor illustrativ værdi.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre