Bosted Hoved

Sønderborg Kommune

Geologi
Marint forland udviklet øst og vest for Bosted Hoved. De marine enge er afsnøret af en meget stor strandvold af grove materialer. I Fjordmosen overlejres de marine aflejringer af ferskvandsaflejringer mod sydøst.

Øvrige søgeord:

Værdi
Området er et godt eksempel på kystudligning, der er forankret på en glacial kerne.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre