Blommenskobbel

Sønderborg Kommune

Geologi
1 til næsten 10 meter høj klint i moræneler, iblandet smeltevands-linser i sand. Flere steder opfoldet marint ler.

Øvrige søgeord:

Værdi
Kystklint med mulige marine Eem-aflejringer.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så profilet holdes mest muligt åbent.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre