Blåvands Huk - Horns Rev

Varde Kommune

Geologi
Horns Rev med landingspunktet Blåvands Huk er orienteret øst-vestgående. Den ydre del af revet omfatter en række grunde med vanddybder mindre end 10 meter. Grundene ligger på randen af en stor banke af sand og ral, der er ført ind fra Nordsøen over de sidste 8000 år. Det indre Horns Rev er et akkumulationsflak af Holocænt marint sand, der stadig vokser vestpå. Horns Rev virker som en naturlig høfde, der danner læ for Vadehavet.
Øvrige søgeord:

Værdi
Horns rev - Blåvands Huk- området har stor forskningsmæssig interesse, der både knytter sig til den komplekse sedimentdynamik på revet, men også til revets og hukkets betydning for og indvirkning på kystdynamikken umiddelbart nord og syd for lokaliteten.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe uhindret.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Horns rev

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 82

GeoSite

Andre