Billund Indsander

Billund Kommune
Vejle Kommune

Foto: Henrik Granat

Geologi
Rækkebjerge, Grene Sande og Randbøl Hede er 3 flyvesandslandskaber fra slutningen af sidste istid.

Øvrige søgeord:

Værdi
Områderne belyser natur- og klimaforholdene i slutningen af sidste istid.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 88

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre