Ballum Forland

Tønder Kommune

Geologi
Marskforland mellem Rømø dæmningen og Koldby.

Øvrige søgeord:

Værdi
Området er en naturlig forlængelse af NGI 104 Juvre Dyb, med de samme kystmorfologiske formelementer, der hører til Vadehavet.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre