Årø Kalv og Korsø

Haderslev Kommune

Den indre smalle del af tangen til Korsø-feddet. Til højre i billedet ses lagunen og til venstre den sydlige del af Årø Sund. Foto: Merete Binderup, 2003

Geologi
Nutidigt kystlandskab med to feddannelser.

Øvrige søgeord:

Værdi
Feddannelserne på Årø er blandt de smukkeste forlandsdannelser af denne art i Danmark, med mange detailformer.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, og at strandengenes formverden er synlig.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 205

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 54

GeoSite

Andre