Aabenraa Tunneldalskompleks

Aabenraa Kommune

Geologi
Tunneldal-kompleks i fortsættelse af Aabenraa Fjord, der skærer sig gennem randmorænebakkerne, som omkranser den vestlige del af Aabenraa Fjord. I de mest markante dale løber Mølleåen og Bøgelunds Bæk.

Øvrige søgeord:

Værd
Meget markant og sammensat dallandskab.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre