Aabenraa Fjord

Aabenraa Kommune

Geologi
Fjordens grundform er udformet som en inderlavning, udmodelleret af en gletsjertunge under det Østjyske Isfremstød. Aabenraa Fjord er ikke en "fjord" i snæver forstand, da der mangler en tærskel i mundingen.
Store vanddybder tæt på kysten og et langt frit stræk fra nordøst bevirker, at bølgeerosion vedligeholder en udpræget skræntkyst.

Øvrige søgeord:

Værdi
Aabenraa Fjord adskiller sig fra de øvrige østjyske fjorde ved at være udformet som en inderlavning.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, og at landskabsmorfologien langs fjorden ikke ændres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 51

GeoSite

Andre