Voderup Klint

Ærø Kommune

Foto: Birgit Bjerre Laursen

Geologi
Fra randen af klinten til strandkanten ses skredterrasser, der har form som fire kæmpe trappetrin. Det skyldes, at klinten består af lag fra sidste mellemistid, Eem, og fra sidste istid, Weichsel, der er skubbet op i flager. Når regnvandet pibler ned gennem lagene, virker lerlagene fra mellemistiden som glidebane, og de overliggende lag skrider ud i store blokke. Langs stranden ses leret fra mellemistiden sammen med Det Hvide Sand, der er flyvesand fra Weichsel Istiden.

Øvrige søgeord:

Værdi
Området har stor almen værdi, da det et af Danmarks mest spektakulære landskaber. Det har også stor forsknings- og undervisningsmæssig værdi for studier af skredmekanismer. Ved foden af hver terrasse ses grundvandet springe som kilder, der er levested for sjældne planter.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng fremstår klart i landskabet.  Det er også vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe uhindret.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 130

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 43

GeoSite

Andre

folder