Vissenbjerg

Assens Kommune
Nordfyns Kommune
Odense Kommune

Foto: Gunnar Larsen (1999)

Geologi
Fyns Højeste område er dannet i slutningen af sidste istid. Gletsjeren fra Det Ungbaltiske Fremstød smeltede bort, og i 1. stadium løb smeltevandet ud  i søer der var opdæmmet af is til alle sider. På bunden af søerne blev der aflejret grus. I 2. stadium var isen smeltet til et lavere niveau, så søernes grus lå tilbage som bakker. De nye søer var delvist opdæmmet af is og af grusbakkerne, og på bunden blev der aflejret ler. I 3. og 4. stadie smeltede isen helt væk, og tilbage ligger nu de højeste grus-topbakker, de lavere ler-fladbakker og et kuperet landskab i laveste niveau. I fladbakkerne er der v-formede slugter hvori vandet strømmede bort, fx den 16 m dybe ”Afgrunden”.

Øvrige søgeord:

Værdi
Det 330 km 2 store område har stor værdi som et dødis-landskab i tre niveauer. I Danmark findes ikke lignende samlinger af grus- og lerbakker.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng med de tre bakkeniveauer fremstår klart i landskabet, og at de karakteristiske former på fladbakkerne bevares, dvs. at der ikke kommer skår i randen af bakkerne. Lergravning bør henvises til udvalgte fladbakker. Bakkerne ved Væde er særligt værdifulde.

Det er vigtigt at bevare de eksisterende grus-topbakker intakt.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 126

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre

Folder