Torø og Torø Huse

Assens Kommune

Geologi
Torø og Torø Huse udgør en dynamisk meget aktiv lokalitet med flere, større marine forlande, hvor de talrige strandvolde afspejler forskellige generationer af dominerende sedimenttransportretninger. Lokaliteten rummer både strandvoldssletter, et 2-sidet opbygget vinkelforland, en tange/tombolo, krumodder mv.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Lokaliteten er værdifuld for studier af recent og meget dynamisk kystudvikling i et begrænset områder, der rummer en stor formverden.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 40

GeoSite

Andre