Synebjerg og Odense Ådal

Assens, Faaborg-Midtfyn Kommune

Geologi
Mod sydvest ligger et bakkedrag omkring Synebjerg, der strækker sig helt til Svanninge Bakker. Formodentlig er det dannet under sidste istid, Weichsel, hvor gletsjeren Det Ungbaltiske Fremstød lå som inaktiv is i området. Denne dødis opdæmmede en sø, der strakte sig over hele området. På søbunden blev der aflejret sand. Da dødisen smeltede, lå sandbunden tilbage som bakker. Smeltevandet fossede mod nordøst i datidens Odense ådal på 2-4 kilometers bredde. På et senere tidspunkt aftog strømmen, og dalen lå i et lavere niveau men havde kun ca. 1 kilometers bredde. 3. stadie er nutidens ådal på ca. 100 meters bredde.

Øvrige søgeord:

Værdi
Området har stor forsknings- og undervisningsmæssig værdi som dokument for Odense Ådals dannelse.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, der indbyrdes overgange og sammenhæng fremtræder intakte og klart i landskabet.  Dette gælder blandt andet udsigten mellem de høje bakker og ådalens 3 terrassetrin.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 125

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Fyn

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre