Svanninge Bakker - Odense Ådal

Assens Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune

Foto: Carsten R. Kjaer (1996)

Geologi
Fyns mest markante bakker strækker sig fra Søholm Sø i nord til Katterød i syd. Formodentlig er de dannet under sidste istid, Weichsel, hvor gletsjeren Det Ungbaltiske Fremstød lå som inaktiv is i området. Denne dødis opdæmmede søer, der strakte sig over hele området. På søbunden blev der aflejret sand. Da dødisen smeltede, lå sandbunden tilbage som bakker. Den følgende gletsjer, Bælthavsfremstødet, har presset den sydligste ende af bakkerne op

Øvrige søgeord:

Værdi
Området har stor national forsknings- og undervisningsmæssig værdi på grund af den komplekse tilblivelse. Turistmæssigt er det et af Fyns mest besøgte landskaber, og der er et godt samspil med kulturhistoriske og de øvrige naturhistoriske interesser.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng bevares og fremstår klart i landskabet. Dette gælder især udsigten mellem de høje bakker og ådalens 3 terrassetrin. Råstofindvinding, vejanlæg, bebyggelse, skovrejsning og lignende kan sløre landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 125

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre