Stenstrup - Egebjerg

Svendborg Kommune

Egense Ås. Foto: Erik Nygaard

Geologi
Nord for Svendborg findes Egebjerg Bakker, der afgrænser den flade Stenstrup Issø nord for. Bakkerne er dannet som randmoræner foran Bælthavsgletsjeren, der under sidste istid, Weichsel, lå i to tunger øst og syd for issøen. Søen var derfor dæmmet op af bakkerne og inaktiv is mod nord og vest. På søbunden blev der aflejret ler, bl.a. 400 tynde årstidslag. I slutningen af istiden øgedes søens areal, for til sidst at blive tømt gennem Hørup Ådal. Tilbage lå fugtige lavninger og småsøer, hvor der kan ses skift mellem de forskellige kulde- og varmeperioder efter istiden. Ved Snarup findes særegne bakker med sand på siderne og en hat af ler på toppen. De er dannet i stillestående issøer. Søerne Sørup, Hvidkilde, Nielstrup og Ollerup er lavninger i Syltemade Ådal, der blev udgravet af smeltevand under Bælthavsgletsjeren, og den meget velbevarede Egense Ås er dannet i en sprække i gletsjeren.

Øvrige søgeord:

Værdi
Stenstrup Issø er Danmarks næststørste issø. Dens historie er et vigtigt dokument for klimaudviklingen i Nordeuropa. Samspillet med randmorænen Egebjerg Bakker, tunneldalen og den velbevarede Egense Ås gør området til et vigtigt sted for forskning og undervisning i det danske landskabs dannelse. Bakkerne ved Snarup er en sjælden landskabstype i Danmark.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, Snarup Bakker, Egebjerg Bakker, søerne, Syltemade Ådal og Egense Ås, og deres indbyrdes overgange og sammenhæng fremstår klart i landskabet. Dette gælder især overgangen mellem Egebjerg Bakker og den flade Stenstrup Issø. Råstofindvinding, vejanlæg, vindmøller, bebyggelse, skovrejsning og lignende kan sløre landskabet.

I en rapport fra Naturstyrelsen fra 1987 er udpeget de bakker ved Snarup, hvor der bør tillades lergravning. Ved Stenstrup bør det overvejes, om visse områder skal friholdes for lergravning.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 131

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre