Sønderby Klint

Assens Kommune

Foto: Gunnar Larsen (2000)

Geologi
I den 3 km lange og 25 m høje kystklint kan man se lag fra tre forskellige gletsjere fra den sidste istid, Weichsel. Det var først Det Gammelbaltiske Fremstød fra sydøst, dernæst Hovedfremstødet fra nordøst, og til slut Det Ungbaltiske Fremstød fra sydøst. Under klinten er der fundet tørv fra sidste mellemistid, Eem. Tørven har groet i en sø under varmeperioden før sidste istid.

Øvrige søgeord:

Værdi
De meget synlige lag i klinten er vigtige brikker til at udrede, hvilke gletsjere der formede det danske land under den sidste istid. Klinten besøges af mange stensamlere.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så klinten holdes åben.

Yderligere information:

 

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 127

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 41

GeoSite

Andre