Sludegård

Nyborg Kommune

Foto: Gunnar Larsen (2000)

Geologi
Nordøst for Frørup på Østfyn er der en kalkgrav hvor der indvindes kildekalk. Kilden springer ud i en dalskrænt, og på et 0,15 km2 fladt område neden for skrænten er der aflejret 4½-6 m kalk. Kildevandet indeholder kalk og mangan, der udfældes som vandret stribet kildekalk (i gamle dage hed det frådsten), hvori der er aftryk af blade, grene og ferskvandssnegle og -muslinger.

Øvrige søgeord:

Værdi
Kildekalk i tykkere lag findes kun få steder i Danmark, så derfor har stedet forsknings- og undervisningsmæssig værdi.

Naturforvaltning
I råstoftilladelsen er der stillet krav om at der skal bevares et profil ved efterbehandlingen, så man fremover kan studere kildekalken. Ved en evt. forlængelse af tilladelsen, bør det overvejes, hvor meget af selve kalkforekomsten, der skal bevares.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 202

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre