Romsø

Kerteminde Kommune

Geologi
Romsø blev dannet som en bakke af moræneler under sidste istid, Weichsel. Efter at Storebælt blev oversvømmet for ca. 9.000 år siden, blev bakken til en ø. Strømforholdene ind og ud af Storebælt bevirkede, at der i bugten, hvor Maden i dag ligger blev udbygget et vinkelforland. Et vinkelforland dannes, hvor materiale tilføres i lige store mængder fra hver sin retning. Vinkelforlandet ender i retodden Jordrev, der fortsætter på havbunden som Vestrev.

Øvrige søgeord:

Værdi
Romsø har regional værdi på grund af det meget store vinkelforland og retodden.

Naturforvaltning
Romsøs beplantning blev fredet i 1955, men ikke Maden og fredningen berører ikke landskabsformerne og klinterne. Der bør ikke ske kystsikring rundt om øen, og ikke graves, bygges, beplantes og opføres tekniske anlæg på Maden.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Fyn

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre