Røjle Klint

Middelfart Kommune

 

Geologi
Røjle Klint er et snit i en randmorænes oppressede og lodretstående flager. I klinten findes lag fra Elster, Saale og Weichsel istiderne og det sorte Tellina Ler, der muligvis er aflejret i et arktisk hav i slutningen af Elster istid. I østenden af klinten findes glimmerler og -sand fra Oligocæn og længere mod øst findes fedt, plastisk ler med vulkanske askelag fra Paleocæn og Eocæn. Leret giver ophav til kraftige udskridninger.

Øvrige søgeord:

Værdi
Klintens istidslag har stor forsknings- og undervisningsmæssig værdi, da de tidsmæssigt spænder over tre istider og dermed er en vigtig brik i udforskningen af klima- og landskabshistorien. Desuden er Tellina Leret en unik forekomst, der ikke findes andre steder i Danmark. Askelagene benyttes til at beregne vulkanudbruddenes udbredelse i Danmark. Lokaliteten har haft en central placering i dansk forskning siden 1840.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så profilet holdes åbent. Det vil være værdifuldt at få fjernet den gamle kystsikring i østenden af klinten.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 117

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 36

GeoSite

Andre

Folder