Ristinge Klint

Langeland Kommune

Foto: Jørgen Dahlgaard (1998)

Geologi
Klinten er 25 m høj og ca. 2 km lang. De ældste lag er Det Blanke Ler og Cyprina Ler, der er aflejret i hhv. ferskvand og i havet under sidste mellemistid, Eem. Det viser, hvordan havet steg i mellemistiden. Derover er der Det Hvide Sand fra sidste istid, Weichsel, der er aflejret af vinden, der blæste bort fra en gletsjer. Derover er der 4 moræne- og smeltevandslag fra 4 forskellige gletsjere, der gled over Danmark under sidste istid. Den næstsidste gletsjer skubbede de ældre lag op i de 34 flager, der i dag udgør klinten.

Øvrige søgeord:

Værdi
Klinten har international betydning for forskning og undervisning, da den viser klimahistorien under sidste mellemistid og istid, og da den har én central placering for historien om dannelsen af det nordeuropæiske landskab. Den har været undersøgt siden 1841.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så klintprofilet holdes åbent.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 129

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 46

GeoSite

GS 4-3

Andre