Øksenrade

Middelfart Kommune

Foto: Bjørn Wissing (2000)

Geologi
Ved Øksenrade ses et 3-4 m højt klintprofil i rustrøde farver. Det er Øksenrade Sandstenen, der er en del af Vejle Fjord Formationen fra Sen Oligocæn. Rødfarvningen skyldes sammenkitning af sandskornene med jernforbindelser, der er dannet ved forvitring af glaukonit. Den jerncementerede sandsten indeholder mange fossiler.

Øvrige søgeord:

Værdi
Øksenrade Sandstenen har stor forsknings- og undervisningsmæssig værdi for studiet af naturens udvikling i Oligocæn. Desuden er jerncementering af en hel klint et forholdsvist sjældent fænomen i Danmark.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at der er frit udsyn til klinten, stranden foran og dens nærmeste bagland, og at sandstenen fremstår intakt.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 116

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 38

GeoSite

Andre