Munkebo-Kertinge Nor

Kerteminde Kommune

Foto: Erik Nygaard

Geologi
Bakkedraget Munkebo Bakke, Degnehøj og Svanehøj blev dannet som en randmoræne, dvs. en jordvold som Bælthavsgletsjeren i sidste istid, Weichsel, lavede foran sin rand. Gletsjerens rand lå nord-syd fra Samsø, via Munkebo, til Egebjerg på Sydfyn, hvor den gik øst-vest til Faaborg og Als. Kertinge Nor-Kerteminde Fjord er den inderlavning, hvorfra materialet til randmorænen kommer fra. Vandet løb bort fra gletsjeren over Langeskov Hedeslette.

Øvrige søgeord:

Værdi
Området er et klassisk eksempel på en randmoræne-inderlavning, og har stor forsknings- og undervisningsmæssig værdi. Munkebo Bakke er et besøgt udsigtssted, hvorfra man kan se ud over noret.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng fremtræder intakte og klart i landskabet. Dette gælder blandt andet udsigten over Kertinge Nor og Kerteminde Fjord langs Kerteminde-Munkebo landevejen.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Fyn

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre