Lundsgård Klint

Kerteminde Kommune

Foto: Birgit Bjerre Laursen

Geologi
Syd for Kerteminde ligger Lundsgård Klint, der en såkaldt typelokalitet for Kerteminde Mergel. Den lysegrå mergel ses i de nederste 10 meter af klinten, og i de øverste 10 meter er der lag fra sidste istid, Weichsel. Mergelen blev aflejret i perioden Paleocæn på bunden af et 1000-150 m dybt hav. Spor af gravegange i leret viser, at der har været bundlevende organismer. Mergelen består af lige dele ler og kalk, og kalken stammer sandsynligvis fra kalkklinter i området langs den nuværende svenske kyst.

Øvrige søgeord:

Værdi
Som typelokalitet for Kerteminde Mergel, dvs. det sted hvor mergelen defineres, har klinten stor forsknings- og undervisningsmæssig værdi.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så klintens geologiske lag er synlige. Det vil derfor også være værdifuldt at få fjernet en gammel betonmur på stranden.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 121

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 32

GeoSite

Andre