Lundeborg

Svendborg Kommune

Foto: Gunnar Larsen (2001)

Geologi
Ved Lundeborg på Østfyn ses Det Hvide Sand i overfladen. Det er aflejret af vinden, der  i starten af sidste istid, Weichsel, blæste bort fra en gletsjer. Sandkornene er meget små og består næsten kun af mineralet kvarts. Det ses i en grav ved Lundeborg, og tidligere ved Grønneskov.

Ved Knarreborg Mølle er der hvide lag af de små kiselalger, der kaldes diatoméer. De blev aflejret på bunden af en sø i sidste mellemistid, Eem.

Øvrige søgeord:

Værdi
Det Hvide Sand er en speciel forekomst, hvis oprindelse ikke er helt klarlagt. Sandet og diatomégytjen viser klimaet i sidste mellemistid og begyndelsen af sidste istid, så derfor har de national forsknings- og undervisningsmæssig værdi.

Naturforvaltning
Det vil være værdifuldt med et oprenset og vedligeholdt profil med Det Hvide Sand ved Lundeborg Skov. Ved Knarreborg Mølle er det vigtig at der er mulighed for at oprense et profil med diatomégytje.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 201

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre