Langeland

Langeland Kommune

Fotograf: Ole Malling

Geologi
Langelands ca. 690 hatbakker er 10-20 meter høje grusbakker, der ligger i det jævne terræn. Muligvis blev de dannet i de skakternede sprækker, der med et russisk ord kaldes crevasser, i randen af en inaktiv gletsjer. Hvor to sprækker skar hinanden, blev der dannet en sø med grusbund. Da gletsjeren smeltede bort, lå søernes grusbund tilbage som bakker i lange rækker. Der er dog stadig usikkerhed om tolkningen. Bakkerne har fået navn efter en kvindelig geologs klokkehat af den type, der var på mode i 1920’erne. Ved Nordenbro og Næbbeskov er der særlig flotte eksemplarer.

De parallelle rækker af små hatformede enkeltbakker rækker løber svagt skævt på Langelands hovedretning, og et fremtrædende bælte af disse bakker træder ud i kystlandskabet omkring Spodsbjerg. Her afspejler det sig som en vekslen mellem små, fremspringende klinter og marint forland i lavningerne. Området ligger i øvrigt nær ved 0-isobasen.

Øvrige søgeord:

Værdi
Bakkerne på Langeland, og deres fortsættelse i Storebælt til Korsør, er et enestående fænomen i Danmark. De indgår i undervisning og naturvejledning, og er en vigtig del af de mange turisters oplevelse af Langeland.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at hatbakkerne og deres omgivelser, deres indbyrdes overgange og sammenhæng fremstår intakte og klart i landskabet.

Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer, især omkring Spodsbjerg, kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 132

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre